Použití kvalitních komponent

Při rozhodování o instalaci solární elektrárny je jedním z klíčových faktorů výběr správné technologie. Solární panely, invertory a baterie pro akumulaci energie jsou komponenty, které mají vliv na celkovou efektivitu a životnost solárního systému. Proto je důležité zvolit kvalitní komponenty a konstrukční řešení, které zajistí dlouhodobou a spolehlivou výrobu elektřiny.

Solární panely jsou klíčovou součástí solární elektrárny a výběr kvalitních panelů je zásadní pro zajištění vysoké účinnosti a dlouhé životnosti solárního systému. Panely Tier1 jsou známkou kvality a toto hodnocení má pouze několik málo výrobců na světě. Na první pohled se zdají všechny solární panely stejné, ale není tomu tak. Rozdíl je v procesu výroby, použité technologie, velikosti článku, či provedení konstrukce fotovoltaického modulu. Levné panely mají vyšší degradaci v čase, vyšší PID, vysoký termální koeficient, což vede k řádově nižší výrobě oproti kvalitním panelům od renomovaných výrobců.

Invertor je další klíčovou součástí solárního systému. Invertor převádí stejnosměrný proud vyráběný panely na střídavý proud, který se používá pro napájení spotřebičů. Kvalitní invertory mají vyšší účinnost a umožňují lepší sledování výroby elektřiny, což může vést ke snížení spotřeby energie.

Baterie pro akumulaci energie jsou vhodné pro ukládání energie, která není okamžitě spotřebována. Tyto baterie umožňují využít vyrobenou energii v době, kdy není slunce. Baterie musí být vybírány na základě požadované kapacity a kvality.

Kromě výběru kvalitních komponent je důležité také zvolit vhodné konstrukční řešení pro solární elektrárnu. Konstrukce musí být navržena tak, aby zvládla extrémní povětrnostní podmínky a aby byla stabilní po celou dobu životnosti solárního systému. Kvalitní konstrukční řešení zahrnuje správné umístění panelů, použití kvalitních nosných konstrukcí a dobré zajištění instalace.


Výběr kvalitních komponent a konstrukčního řešení má velký vliv na výkon a návratnost celého systému.